URAPAC-UPA
Noticies

URAPAC-UPA Jove alerta del greu problema d'envelliment del camp català

17 de febrer de 2011

Les estadístiques demostren que els agricultors i ramaders catalans són dels més grans d'Espanya. El sector de joves de la Unió de Ramaders i Pagesos de Catalunya (URAPAC-UPA Jove) opina que la reducció del cens agrari, de més d'un terç en els últims 17 anys es deu, entre altres factors, a l'absència de relleu generacional.

URAPAC-UPA Jove ha emès un comunicat en el qual analitza les estadístiques de perceptors d'ajudes PAC, una de les eines més fiables de radiografia del sector. Segons aquestes dades, només un 0,27% dels agricultors i ramaders catalans té menys de 25 anys, i només un 3,56%, entre 25 i 34. La piràmide demogràfica se segueix eixamplant a mesura que pugem de tram generacional, amb un 10,7% dels pagesos entre 35 i 44 anys, i un 19,6% entre 45 i 54. Els trams més voluminosos són precisament els dels més grans, amb un 26,7% entre 55 i 64, i un 39,18% de pagesos de més de 65 anys.

"Un dels problemes més greus del camp català, a més de l'absència de preus justos pels abusos de la distribució, és l'envelliment de la població", explica Ricardo Bayo, president d'UPA Jove a nivell federal. "Hem perdut més d'un terç dels pagesos a Catalunya en poc més de 15 anys, i és que els que es retiren no troben relleu generacional", recalca.

Paco Palmer Margalef, ramader tarragoní de 27 anys, lamenta la falta d'ajuda i assessorament que han obtingut els joves catalans de les organitzacions agràries tradicionals. "Molts joves volen quedar-se al medi rural i viure de l'agricultura i la ramaderia, però troben a faltar més suport de les administracions".

Paco, president de URAPAC-UPA Jove, explica les reivindicacions de la seva organització per ajudar els més joves a triar aquesta opció de vida: "s'ha de donar prioritat als joves en totes les polítiques agràries, amb programes de formació i facilitant la transmissió d'explotacions, així com habilitant als pobles les millors infraestructures i serveis ", remarca.

Pau Sáez té 27 anys i és agricultor ecològic d'hortalisses. Posseeix 1,5 hectàrees a prop de Lleida i recorda els motius que el van portar a afiliar-se a URAPAC-UPA: "Aquesta organització és l'única que es preocupa pels problemes dels joves, que som imprescindibles per al futur d'aquest sector". La totalitat dels aliments que conrea Pau són ecològics, realitza venda directa i per Internet. "Les noves tecnologies poden ajudar-nos als agricultors a tirar endavant, i en això els joves estem més preparats", reconeix.

 

< Tornar a l'índex de notícies

¡CSS Válido!