URAPAC-UPA
Fademur

Propostes de FADEMUR per aconseguir la igualtat i el progrés de les dones rurals

L a lluita contra la invisibilitat de les dones i el paper fonamental que exerceixen com a habitants del mitjà rural és una qüestió de primer ordre en el disseny de les polítiques d’igualtat. Amb aquest objectiu treballa FADEMUR, la Federació d’Associacions de Dones Rurals vinculada a URAPAC-UPA.

Perquè encara que és una realitat inqüestionable que les dones espanyoles hem avançant molt en els últims trenta anys, més que en tota la nostra història, encara queda molt per fer per acabar amb la falta d’oportunitats de les dones que viuen i treballen en el mitjà rural, per aconseguir que no marxin les dones en general i, en particular, les més joves amb perspectives de continuar d’ampliar la seva formació, incorporar-se al mercat laboral, tenir més facilitats quant a l’accés als serveis públics i infraestructures.

Descarrega el díptic informatiu de FADEMUR

FADEMUR realitza múltiples activitats per aconseguir aquest objectiu i, de fet, les reivindicacions de FADEMUR han aconseguit ja millores importants, com el canvi de legislació sobre titularitat compartida en les explotacions agrícoles i ramaderes, i la realització de nombrosos programes d’economia social.  _ Millora de les condicions de treball de les agricultores i ramaderes

FADEMUR està liderant la demanda històrica de les dones del sector agrari: el reconeixement i protecció social del treball de les dones agricultores i ramaderes en les explotacions familiars agràries. Això suposa el reconeixement dels mateixos drets de les dones pel mateix treball, i és un pas fonamental per aconseguir la igualtat real en el mitjà rural.

Auto ocupació i economia social

Des de FADEMUR potenciem totes aquestes iniciatives emprenedores amb l’objectiu que les dones puguin en molts casos engegar empreses d’economia social a través de la fórmula del cooperativisme.

És els tres últims anys hem format a 1.500 dones rurals (segons els certificats de professionalitat) i hem potenciat la creació de 7 cooperatives rurals de serveis de proximitat. Aquestes cooperatives creen ocupació entre la població local, aconsegueixen oferir un serveis de proximitat i a més ajudem a fixar població al municipi.

Millorar la formació és millorar l’ocupació

La independència econòmica de les dones rurals és vital. Per això, FADEMUR ofereix formació en centenars de pobles de tot el territori amb un ampli ventall d’especialitats, que van des de la gestió d’explotacions agràries fins a la recuperació de tradicions, artesania, informàtica, ajuda a domicili, càtering,…. També incorporem mòduls sobre economia social, tutorització per muntar i desenvolupar idees empresarials, suport a la creació de cooperatives…  _ Participació i presa de decisions de les dones

FADEMUR desenvolupa campanyes, jornades informatives i de sensibilització sobre la importància de la participació de les dones en la presa de decisions. Aquestes campanyes estan dirigides tant a agricultores i ramaderes com a la resta d’habitants del mitjà rural.

Foment de l’ús de les tecnologies de la Informació i Comunicació

FADEMUR desenvolupa programes d’alfabetització digital i cursos d’Internet perquè les dones puguin fer activitats de la vida diària, dni, cites mèdiques, correu electrònic, ús de l’administració electrónica… També hem engegat un programa perquè, a través de la web www.artemur. org les artesanes rurals puguin vendre els seus productes a través d’Internet, sortint del mercat local i recolzant el manteniment d’un sector com l’artesania, majoritàriament ocupat per dones.  _ Serveis i infraestructures suficients en el mitjà rural

El desenvolupament dels municipis rurals depèn de l’existència de serveis i infraestructures. Els serveis i infraestructures afecten directament a la qualitat de vida de la població i especialment de les dones i dependents, per tant, cal engegar serveis adaptats a les necessitats de la població, i de les dones que són les que més sofreixen de la seva manca.

Des de FADEMUR estem desenvolupant un programa perquè les dones es puguin treure el permís de conduir i fomentant la creació de cooperatives que puguin donar aquests serveis en aquells municipis que ho demandin, per a la realització de tot tipus d’activitats.

Salut sexual i reproductive

Les dones rurals es troben amb moltes dificultats per accedir a serveis i prestacions relacionades amb la seva salut sexual i reproductiva. És necessari que les mesures i polítiques engegades tinguin en compte que aquests serveis i informació han d’arribar a tots el territoris, tenint en compte les nostres especificitats i afavorint l’atenció de les dones i la seva mobilitat i anonimat. Igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes. És fonamental que la informació arribi també als municipis més petits i s’engeguin polítiques que afavoreixin la igualtat de gènere, l’educació en igualtat, la informació sobre nous drets i lleis que afecten a les dones i que en molts casos desconeixen.

En aquest sentit FADEMUR desenvolupa jornades informatives, xerrades i fòrums, sobre qualsevol tema que afecti a les dones: bonificacions per a agricultores i ramaderes, Llei d’igualtat, igualtat de tracte i oportunitats; polítiques de gènere; titularitat compartida de les explotacions, llei salut sexual i reproductiva, educar en igualtat…

Convivència intercultural i cohesió social

Des de FADEMUR defensem una vida digna i, apostem per les possibilitats que ofereix el mitjà rural perquè aquesta vida digna sigui possible per a tothom a partir de l’enteniment i respecte mutu. A través de tallers i jornades informatives fomentem la convivència i el coneixement mutu.

Eradicació de la violència de gènere

L’eradicació de la violència de gènere és prioritària. Cada dia parlem de víctimes i, des de FADEMUR, duem a terme diferents actuacions relacionades amb l’atenció a les víctimes d’aquestes situacions, esperant que aquests esforços suposin una sortida i, alhora, una oportunitat. Però és fonamental que en el mitjà rural es desenvolupin mesures específiques per ajudar i protegir a les dones ja que es troben en un cercle més tancat, més masculinitzat i sense accés a la informació i als serveis que hi ha a les ciutats.

www.fademur.es

¡CSS Válido!